Okolí a historie 

                                                                                                                   

 

 

   Toto jsou jen malé postřehy z okolí Úval  , doporučuji pro výlety i poznání. Pokud by jste bloudili , noste s sebou klubíčko pro  zpáteční cestu :-) Nelze  obsáhnout všechny zajímavosti z okolí,  ale věřím, že pro počáteční rozkoukání v jaké lokalitě se nacházíme Vám bude užitečný  tip na procházky , cyklistické výlety  a  zimě i na běžky. Příjemné procházky jsou i Klánovickým lesem nebo Škvoreckou oborou, kde jsou ještě rozbořené zdi z původní ohrady,  pro houbaře je tu ráj. Věřím, že si najdete každý čas na poznání krásného okolí našeho bydliště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                

                  Úvaly

První doložená zmínka o dnešním městě Úvaly (původně Uval, Úval, Ubal, Unfal, Auwal, Ouvaly) pochází již z roku 1290, kdy je doložena existence starobylé vsi Uval v majetku pražských patriciů, od roku 1300 je již zmiňováno tržní městečko, od roku 1361 v poddanském vztahu ke škvoreckému panství vladyckého rodu Olbramoviců (původně starého pražského patricijského rodu). Doslova „za úvalskými humny“ nej-později od počátku 14. století vyrůstaly vsi s tvrzemi - Hodov a Hostín (Hostyně, Hostýn), z nichž se postupem doby staly pouze šlechtické zemědělské dvory. Hodov již před rokem 1346 náležel ke kolodějskému panství, jehož držitelem byl v daném období bohatý pražský měšťan Meinlin Rokycanský..... více na

     www.uvaly.cz      www.ouvaly.cz       http://cs.wikipedia.org/wiki/Úvaly       

                

                  Pro letní osvěžení

 

 

 

 

 

Koupaliště Úvaly

Městské koupaliště naleznete v Úvalech v údolí potoka Výmoly.                                                                                                       Mezi ulicemi Mánesova a Horova odbočíte vlevo na parkoviště před koupalištěm.                
Na hlavních příjezdových komunikacích je koupaliště v Úvalech značeno směrovkami.     

                    

 

Koupaliště Klánovice                                                                                                      

Otvírací doba :                                                            

od 15. 06. do 31. 08                                                                                                            
Denně 09.00 – 19.00

V Jehličině 391, Praha 9 - Klánovice

                                                                                                                     

                

              Škvorec

 

 

 

          Starý zámek: Nejstarší památkou ve Škvorci je bývalý hrad vystavěný Domaslavem, nejvyšším číšníkem a královským komorníkem, poprvé připomínaný r. 1262. Stavba byla ve 14. století rozšířena na čtyřkřídlý hrad s palácem, kaplí a branou. V letech 1532-50 jej Zikmund ze Smiřic přestavěl na renesanční zámek.

Pod Škvorecký zámek kdysi patřily okolní vsi, včetně malé obce Ouvaly, u které byla Škvorecká obora s fořtovnou Liechtenštejnské lesní správy. Široko známý byl Kuličův smíšený obchod na náměstí, říkalo se mu Sklad. Jezdilo se sem nakupovat i ze vzdálených vsí. Místní sedláci si nepřáli, aby přes Škvorec vedla železnice a proto byla vedena přes Ouvaly. Tím věhlas Škvorce upadal.

Nový zámek: Naproti Starému zámku byl po r. 1791 postaven podle plánů Josefa Jägra tzv. Nový zámek, rozsáhlá barokní jednopatrová budova na nepravidelném půdorysu.
V současnosti probíhá na zámku rozsáhlá rekonstrukce.....
více na

 www.obecskvorec.cz/pamatky.htm

                 

                      Hradešín

Stopy po osídlení v mladší době kamenné. Ve středověku zde byla tvrz.
Ves patřila Olbramovicům. Roku 1462 ji vlastnili páni z Klinkštejna. Potom do roku 1848 patřila k panství škvoreckému. Kostel, původní románská basilika. Přístavby asi z 1. Poloviny 15. století. - Gotický portál. Barokní oltář.

http://sweb.cz/hradesin/       

                  

                      Přišimasy

KLEPEC - chráněný přírodní útvar, ležící v katastru naší obce. Je to malé skalní město o výměře 7,485 ha, které vzniklo neobvyklými zbytky zvětralé říčanské žuly středočeského plutonu. Lokalitaje významná z geomorfologického  i geologického hlediska. Vypreparované balvany stojí na vrcholu 359m n.m. Na jednom z nich byla r. 1920 osazena pamětní deska padlým a na dalším pak pamětní deska, připomínající, že se zde ještě za roboty r. 1849 konal tábor lidu. Největší balvan má název SLOUHA a je asi 40 tun těžký a 8m vysoký.
V roce 1977 bylo toto území vyhlášené chráněnou přírodní památkou.     

www.prisimasy.cz

                 

                     Květnice

Obec leží na obou březích potoka Výmola v ploché krajině na východ od Prahy, přibližně 2,5 km východně od Kolodějí a 2,5 km jihozápadně od Úval. Uprostřed obce se nad potokem zvedá nízký, ale příkrý skalnatý pahorek, jehož vrchol zaujal ve středověku hrádek.

www.kvetnice.info/historie.html                

 

                   

                      Koloděje

Počátky Koloděj jsou spojovány se vznikem nové cesty z Prahy na východ (moravské cesty) po opevnění Starého Města pražského po roce 1230, v době Václava I. Bylo zde jedno z mála míst vhodných pro přechod Rokytky. Ves měla název podle kolářů (kolodějů), kteří se usadili u brodu a živili se opravami vozů. Od brodu vedla cesta dále na východ několika paralelními vyježděnými úvozy do kopce. Nejstarší dochovaná zmínka o tvrzi v Kolodějích je z roku 1346.  Osada je pravděpodobně starší.

Funkci hlavní cesty však brzy (není přesně známo kdy) převzala silnice přes Běchovice a Úvaly (tzv. českobrodská, vídeňská, jihlavská, kolínská), které tehdy také patřila do kolodějského panství.

Les Vidrholec zasahoval ještě v 17. století až ke Kolodějům a patřil k jejich panství. Celá oblast byla po staletí ohrožována lapky a loupežníky a stala se tím příslovečnou. Již roku 1142 nechal kníže Vladislav po svém nastoupení na trůn les od loupežníků vyčistit. Katovské a soudní knihy okolních měst od 16. století obsahují množství záznamů o popravách lupičů z Vidrholce, mnozí odsouzení měli za sebou několik desítek loupeží. V 16. a 17. století musel majitel panství na příkaz komorního soudu stromy a křoviny na dostřel od císařské silnice z bezpečnostních důvodů vysekávat. Tuto historickou etapu zakončila až výstavba železnice v letech 18401845.

V období kolem 17. století měla ves faru a kostel (Povýšení svatého Kříže), 11 poddanských usedlostí, 1 ovčín a 1 mlýn.

Na počátku 18. století v souvislosti s přestavbou zámku byla přirozená sídelní struktura vsi ovlivněna záměrnými přestavbami, které umožnily zahuštění zástavby. Během 18. století vzniklo v obci dalších 10 poddanských hospodářských usedlostí, zčásti i dělením původních, počet domů se tak zvýšil na 30. Tento trend pokračoval i v 19. století. Roku 1797 byly postaveny dřevěné chalupy v dolní části Kuťat.

Ve 20. století se jádro obce přemístilo do horní části obce, s jejímž rozvojem počítala již přestavba na počátku 18. století.

V roce 1974 byly Koloděje připojeny k hlavnímu městu Praze.

http://cs.wikipedia.org/wik